måndag 30 juni 2008

Tomrumsuppfyllare

I en artikel i Expressen skriver Maja Aase om berättarboomen i samtiden. Tydliga historier är något som dagens människor vill ha och som därför säljer, vilket bland annat exemplifieras med den nya reportagetidskriften Filter. Filter är nämligen inte bara en tidskrift som har välkomnats bland recensenter och andra journalister, även distributören Interpress och återförsäljaren Pressbyrån gör uppenbara glädjehopp.

»Ett tomrum har uppstått mellan nyheternas korta ›detta har hänt‹-artiklar och det pågående svenska bokundrets storsäljande romaner och deckare,« skriver Maja Aase vidare i sin artikel. Det är inte så sällan som man hittar kulturtidskriften som just en tomrumsuppfyllare. I Filters fall handlar det om välskrivna reportage med en story, men hålen är ganska så många i dagens medielandskap. I några av dessa hål växer det redan en kulturtidskrift, även om de inte är så lätta att se alltid. Andra hål väntar nog fortfarande på fyllas…

Inga kommentarer: