tisdag 1 juli 2008

»Avskaffa tidskriftsstödet«

I en krönika på ledarsidan i Borås Tidning i dag tisdag argumenterar Nils Funcke för att man bör avskaffa det statliga stödet till både press, litteratur och kulturtidskrifter. Han tycker nämligen att det statliga stödet till dagspressen, böcker och tidskrifter utgör »ett hot mot en kritisk samhällsdebatt«. Vidare anser han helt enkelt att staten ska hålla sig »neutral till alla former av distribution/förmedling av åsikter och värderingar«. Det är underligt hur han tror sig få till en »kritisk samhällsdebatt« genom att ta strypgrepp på en stor del av de stämmor som är oliktänkande och mångfasetterade i dagens medievärld – kulturtidskrifterna och de mindre förlagen.

Visst pekar Funcke på några intressanta svagheter i ett statligt stödsystem. Alla biter till exempel kanske inte den hand som föder en. Några nafsar möjligen bara lite lätt. Men det är nog sällan som kulturtidskrifterna räds det kontroversiella i alla fall. »Lagom« har aldrig varit ett vanligt ord i kulturtidskrifternas vokabulär. I ett litet språkområde är det dock svårt för mindre röster att göra sig hörda utan stöd, smala tidskrifter bär sig sällan, men det vill uppenbarligen inte Nils Funcke se. Framför allt är hans analys som helhet alldeles för grund och enögd. Det blir bara en mediepolitisk analys och inte alls en kulturpolitisk. Därmed kommer han så klart till helt fel slutsatser.

När Funcke pekar på att stöden i dag favoriserar »pappersburen information framför annan« får man dock ge honom delvis rätt. Nätet som uttrycksform har ännu inte fått särskilt mycket stöd, men det har lyckligtvis skett några små förändringar på kulturtidskriftsområdet på senare tid. Tyvärr tar Funcke inte alls upp några av andra sätten att förmedla åsikter och värderingar, vilket hade kunnat ge hans artikel lite mer djup. Vill han även ha bort filmstödet? Och hur ställer han sig egentligen till public service? Teatern?

Funcke väljer att bortse från den smala litteraturens och de små tidskrifternas vikt i ett demokratiskt samtal och – inte minst – deras roll på kulturens område. Han ser stödet som ett hot, men snarare är ett slopande av stödet ett betydligt större hot mot en kritisk samhällsdebatt. Vill man ha en debatt med bredd och djup eller levande kultursamtal i vårt land behövs ett rikt utbud av oliktänkande kulturtidskrifter. Flera av dessa behöver ekonomiskt stöd. Utan kulturtidskrifter stängs en vital del av det öppna samhället.

I stället för att ta bort stödet bör det utvecklas. Varför inte ett startbidrag som exempel? I Norge kan man redan få »oppstartsstøtte« om man har kommit ut med ett nummer (eller har en bra dummy), medan man i Sverige måste ha gett ut hela fyra nummer. Det skulle vara att verka för »en kritisk samhällsdebatt«.

Uppdaterat:
Nils Funcke har lyckats få en något förkortad version av sin artikel publicerad i Sundsvalls Tidning 6 juli.

Inga kommentarer: